Chương trình họp lớp đầu xuân Quý Mão – Đón xuân Quý Mão, Khám phá đầm phá Tam Giang

295.000 

  •  Khởi hành: Hàng ngày
  •  Thời gian: 1 ngày
  •  Điểm khởi hành: Huế
  •  Điểm đến: Tam Giang
  •  Các điểm tham quan: Tam Giang Lagoon, nhà hàng Cồn Tộc