Combo kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 – 11

499.000 

  • Khởi hành: Hàng ngày
  •  Thời gian: 1 ngày
  •  Điểm khởi hành: Huế
  •  Điểm đến: Tam Giang
  •  Các điểm tham quan: phá Tam Giang, nhà hàng Cồn Tộc,…