COMBO TIỆC + TEAMBUILDING + THAM QUAN PHÁ TAM GIANG BẰNG THUYỀN SUP DÀNH CHO HỌC SINH, SINH VIÊN