Set Menu Tiệc (Áp dụng cho đoàn từ 10 khách)

160.000