Tam Giang Lagoon Room – Chương trình tổ chức sự kiện cuối năm

295.000 

  •  Khởi hành: Hàng ngày
  •  Thời gian: 1 ngày
  •  Điểm khởi hành: Huế
  •  Điểm đến: Tam Giang
  •  Các điểm tham quan: Tam Giang Lagoon, nhà hàng Cồn Tộc