Menu khuyến mãi sau khi sử dụng dịch vụ
chèo SUP khám phá Phá Tam Giang
(160.000 đ/ 1 khách – giảm còn 140.000 đ/ 1 khách)

1. Bánh khoái cá kình hoặc tôm đất/ mực theo mùa

2. Trìa sữa Tam Giang nướng mỡ hành/ hàu nướng mỡ hành

3. Tôm đất Tam Giang ủ muối sả

4. Lệt khoai um chuối chát/ măng chua

5. Cơm chiên hải sản

6. Trái cây tráng miệng hoặc sữa chua

Set Menu đặc sản cho tour trải nghiệm Tam Giang
(04 khách – 200.000 đ/ 1 suất – Từ 6 khách 180.000 đ/ khách
– Từ 10 khách trở lên 160.000 đ/ 1 suất)

1. Bánh khoái cá kình hoặc tôm đất hoặc mực theo mùa

2. Trìa sữa Tam Giang nướng mỡ hành/ hàu nướng mỡ hành

3. Tôm đất Tam Giang ủ muối sả 

4. Lệt khoai um chuối chát/ măng chua 

5. Cơm chiên hải sản

6. Trái cây tráng miệng hoặc sữa chua