Combo tiệc + Hội trường + Tham quan Phá Tam Giang bằng thuyền sup

275.000