Set Menu Tiệc (Áp dụng cho đoàn từ 10 người)

180.000