Set Menu Tiệc (Áp dụng cho đoàn khách từ 10 người)

330.000