Set Menu Tiệc (Áp dụng cho đoàn từ 10 khách)

200.000